Plánovanie spotreby

Svoju dennú spotrebu kcal si môžete naplánovať.
Prednastavená hodnota sa vám bude zobrazovať pri jednotlivých dňoch.
Nikdy si nenastavujte príjem kalórií nižší ako 1200 kcal/deň.

Množstvo sacharidov, bielkovín a tukov sa prepočítava na základe metabolického typu, ktorý máte nastavený v profile.

Zmena metabolického typu neovplyvní už uložené údaje, ale len nové údaje.