BMI – Body Mass Index

BMI je skratka anglického výrazu Body Mass Index – Index telesnej hmotnosti / bol vyvinutý už v 19.storočí /. Je jedným z ukazovateľov obezity, vyrátajte si ho a zistíte do ktorej kategórie patríte a akým zdravotným rizikám sa sami vystavujete.
Kategória Riziko
pod 18,5 podváha stredné až vysoké
18,5-24,9 normálna hmotnosť nízke
25-29,9 nadváha zvýšené
30,00 – 34,9 obezita 1.stupňa stredné
35,00 – 39,9 obezita 2.stupňa vysoké
nad 40,00 obezita 3.stupňa životu nebezpečné