Category Archives: SK – system

skorica

Jedlá

 

každý z nás má svoje obľúbené jedná a aby ste si tieto jedlá nemuseli zapisovať surovinu po surovine, môžete si jednoducho vytvoriť jedlo a to potom jedným kliknutím pridať do denníčku.

Čo je jedlo?

Jedlo je napr. Fazuľová polievka, Pečené kuracie stehná s ryžou, Zeleninový šalát.

Jedlo je niečo čo jete na raňajky, desiatu alebo ako hlavné jedlo.

Dobré jedlo má obsahovať sacharidy, bielkoviny ale aj tuky.

Napr.:

Vytvorte si toľko jedál koľko potrebujete.

Vytvorené jedlá vám uľahčia pridávanie do denníčku a ušetria vám veľa času.

Poradna

poradna

Množstvo sacharidov, bielkovín a tukov sa prepočítava na základe metabolického typu, ktorý máte nastavený v profile.

Zmena metabolického typu neovplyvní už uložené údaje, ale len nové údaje.

Plánovanie spotreby

Svoju dennú spotrebu kcal si môžete naplánovať.
Prednastavená hodnota sa vám bude zobrazovať pri jednotlivých dňoch.
Nikdy si nenastavujte príjem kalórií nižší ako 1200 kcal/deň.

Množstvo sacharidov, bielkovín a tukov sa prepočítava na základe metabolického typu, ktorý máte nastavený v profile.

Zmena metabolického typu neovplyvní už uložené údaje, ale len nové údaje.

Výsledky

Nadváha nie je výsledkom neprávneho stravovania počas jedného alebo dvoch dni, preto sledujte svoju dlhodobú priemernú hodnotu stravy.

Len tak dosiahnete dlhodobý prehľad a kontrolu na svojou stravou a zdravým životným štýlom.

Váha a miery

Sledujte svoju váhu a miery pravidelne. Stačí raz týždeň v rovnakom čase, najlepšie ráno.

Aby ste vedeli správne zhodnotiť či chudnete alebo priberáte, je potrebné sledovať historicky ako sa mení nie len vaša váha ale aj vaše miery.

Ak vám váha neklesá neznamená to že nechudnete, môže sa vám zmenšovať obvod pásu a to je super.

Raz za týždeň sa zvážte a zmerajte, trvá to maximálne 5 minút.

panaka a sluchadla

Denníček – nutričné hodnoty

zaujíma vás koľko kalórií denne zjete, či nejete veľa tukov a málo bielkovín?

Denníček Vám jednoduchým spôsobom vypočíta nutričnú spotrebu pre každý deň a ukáže kde ste denný limit prekročili a kde naopak vám chýba. Väčšinu používaných potravín a receptov sme pre vás už pripravili, preto stačí ak si správne vyberiete a ostatné denníček už spočíta.

Krok za krokom

 1 krok – spoznanie

Cieľom je spoznať, z čoho sa skladá Vaša strava, či jej je dostatok alebo prebytok. Nesnažte sa zmeniť úplne svoje stravovanie, pretože zatiaľ neviete ako ho zmeniť, to sa naučíte neskoršie.

 • stravujte sa ako ste zvyknutý, zapisujte si, čo ste zjedli
 • nevadí, ak Vaše hodnoty prekročia alebo nedosiahnu Vaše plánované hodnoty
 • ďalší deň skúste upraviť svoju stravu
 • ak neviete hodnoty niektorej potraviny, tak ju nepoužívajte
 • ak nemáte, kúpte si digitálnu váhu na potraviny
 • raz za týždeň sa odvážte
 • buďte v kľude

Trvanie: 1 až 2 týždne

 2 krok – uvedomenie

Už viete  odhadnúť kalorické hodnoty potravín a množstvo, ktoré by ste mali zjesť počas dňa. Digitalna váha sa stala vaším dobrým pomocníkom a viete ju aj používať.

 • pravidelne sa stravujte
 • snažte sa dodržať plánovaný príjem potravy
 • ak sa Vám to jeden deň nepodarí, nevadí, na druhý deň to skúste zlepšiť
 • kontrolujte všetky hodnoty /kcal, sacharidy, bielkoviny, tuky/
 • raz za týždeň sa odvážte
 • pridajte pohyb, 3 krát týždenne je dostatočný

Trvanie: 1 až 2 týždne

3 krok – cesta

Ak ste sa dostali až sem, ste na dobrej ceste dosiahnuť dobrý výsledok. Už ste si pravdepodobne všimli zmeny na sebe, počas predchádzajúcich krokov.

 • pokračujte a nepoľavujte
 • dodržujte pitný režim, voda je dôležitá
 • nenastavujte si spotrebu príliš nízko, ak budete hladovať priberiete
 • športujte
 • sledujte zlepšenie Vašej postavy

Trvanie :  dlhodobo

Podmienky používania

1. Úvodné ustanovenia

 1. Server www.foodisgood.eu poskytuje službu registrovaným a platiacim užívateľom. Prevádzkovateľom je spoločnosť matos.sk s.r.o., Štúrova 42/18, 017 01 Považská Bystrica, ICO: 44 231 865. Server poskytuje informácie o zdravom životnom štýle a stravovaní s možnosťou evidovania skonzumovanej stravy s cieľom umožniť užívateľovi prehľad a odporučenia pre ďalšie stravovanie.

2. Požívateľ :

 1. používateľ používaním týchto stránok súhlasí s pravidlami poskytovateľa, v prípade že nesúhlasi s pravidlami nie je oprávnený používať tieto stránky
 2. zadávať len pravdivé informácie a len take na ktoré sa nevzťahujú autorské práva inej osoby
 3. nepodnikne žiadne kroky, ktoré by viedli k poškodeniu servera a jeho činnosti
 4. berie na vedomie že všetky informácie a odporučenia závisia od pravdivosti jeho vyplnených údajov
 5. berie na vedomie že odporučenia sú len informatívne a ich výsledok závisí od zdravotného stavu každého jednotlivca
 6. používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na serveroch nárok na žiadnu autorskú odmenu

3. Prevádzkovateľ:

 1. vyvinie primerane úsilie aby prevádzka serveru bola nepretržitá s minimálnym počtom nedostupnosti
 2. umožni 15 dňovú testovaciu prevádzku pre každého registrovaného užívateľa
 3. zruší registráciu užívateľa v prípade že sa 3 mesiace používateľ neprihlási, toto neplatí v prípade ze používateľ ma zaplatený prístup
 4. môže zrušiť registráciu užívateľa kedykoľvek bez udania dôvodu

4. Platený prístup

 1. po skončení testovacej prevádzky si môže používateľ predplatiť prístup
 2. ak predplatený prístup nemá, nemôže pridávať žiadne záznamy ale má prístup už k zadaným údajom
 3. platba sa realizuje platobným príkazom na účet prevádzkovateľa

5. Reklamácie

 1. používateľ má právo uplatniť si u poskytovateľa zodpovednosť za vady len na platené služby vykazujúce chybné poskytovanie, ktoré mohol zapričiniť poskytovateľ
 2. Užívateľ je povinný oboznámiť sa so službou a jej používaním pred zakúpení. Pokiaľ tak neučiní, má sa za to, že služba je poskytovaná bezchybne a nároky z vád si môže uplatniť , len keď preukáže, že tieto vady mala služba už v čase jej zakúpenia.
 3. Užívateľ je povinný reklamovať vady na službe u poskytovateľa bez zbytočného odkladu počas záručnej doby, inak užívateľovi právo zaniká.
 4. záručnou dobou sa rozumie doba počas ktorej ma zaplateny prístup.
 5. prevádzkovateľ poskytne užívateľovi primeranú náhradu v prípade uznania reklamácie, maximálne však do výšky aktuálneho poplatku za službu
 6. užívateľ nemôže reklamovať výsledky stravovania
 7. Uplatnenie reklamácie
  1. Ak služba vykazuje vady, užívateľ má právo písomne (v elektronickej forme) preukázateľne si uplatniť reklamáciu v prevádzkárni poskytovateľa, uvedenej na internetovej stránke poskytovateľa
  2. Užívateľ je povinný reklamovať vady na službe u poskytovateľa bez zbytočného odkladu počas záručnej doby, inak užívateľovi právo zaniká.
  3. Pri uplatnení reklamácie je užívateľ povinný vytýkať vadu na chybne poskytnutej službe a uviesť právo, ktoré požaduje pri vybavení reklamácie.
  4. Poskytovateľ vydá užívateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie v určenej forme. Poskytovateľ aj užívateľ týmto berú na vedomie a súhlasia s tým, že pokiaľ užívateľ preukázateľne uplatní reklamáciu v elektronickej forme, budú všetky doklady týkajúce sa prijatia a vybavenia reklamácie v rámci reklamačného konania zasielané zo strany poskytovateľa užívateľovi taktiež v elektronickej forme. Je už len v záujme užívateľa, aby si takto odoslané doklady prečítal.
 8. Zánik nároku na reklmáciu
  1. nepreukázaním zakúpenia služby u poskytovateľa
  2. neoznámením zjavných vád služby bezodkladne pri zakúpení služby
  3. uplynutím záručnej doby
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá
  1. poruchou alebo nevhodnosťou vlastného technického vybavenia užívateľa, za ktoré si nesie zodpovednosť výlučne užívateľ
  2. nesprávnym postupom užívateľa pri užívaní technického vybavenia alebo pri užívaní služby
  3. prerušením lokálneho prístupu alebo spojenia zaisťovaného poskytovateľom internetového pripojenia
 10. Záručná doba
  1. Záručná doba na službu je vymedzená časovou platnosťou danej poskytovanej služby, trvá počas doby jej poskytovania, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa zakúpenia služby.
  2. Záručná doba na službu sa predlžuje o tú dobu, o ktorú užívateľ nemohol túto službu používať z dôvodu uplatnenia si práva zo zodpovednosti za vady na službe, až do doby vybavenia reklamácie, kedy bol povinný a mohol službu opäť využívať.
 11. Spôsob vybavenia reklamácie
  1. Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, bude reklamácia vybavená bezplatne, včas a riadne tak, že poskytovateľ odstráni vadu a to bez zbytočného odkladu
  2. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa mohla služba riadne bez vady užívať, poskytovateľ poskytne novú adekvátnu službu alebo v prípade, že nemôže dodať novú adekvátnu službu,poskytovateľ užívateľovi vráti primeranú cenu za vadne poskytnutú službu.

6. Záver

 1. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť a povinnosť písomného oznámenia zmeny v tomto reklamačnom poriadku je splnená umiestnením na servery

Titulka

Nadváha je výsledkom zlého stravovania.

Zlepšením stravovania, jeho kvalitou a množstvom, dosiahnete prirodzenú optimálnu váhu.

Aké potraviny treba jesť a aké množstvo.

Je na Vás aké potraviny obľubujete, neexistuje žiadny ideálny jedálny lístok alebo potraviny. Podstatné pri stravovaní je aby ste prijali potrebné množstvo Kcal, bielkovín, sacharidov, tuku a vlákniny.

Výživové hodnoty potravín

Tieto hodnoty si môžete prečítať na obale výrobku, pri potravinách typu pečivo, zelenina, ovocie a mäso nenájdete takéto hodnoty na obale. Nevadí tieto hodnoty sme pre vás pripravili.

Ako si zapisovať dennú konzumáciu.

Pripravili sme pre vás aplikáciu, pomocou ktorej si môžete kedykoľvek zapísať čo ste jedli a ihneď sa vám zobrazí výživová hodnota. Aplikáciu môžete používať z domu alebo práce. Výživové hodnoty často používaných potravín už aplikácia pozná, prípadne si môžete doplniť vlastné.

Registrácia – 15 dní bezplatné testovanie 

Demo video