Author Archives: admin

Kcal – kJ

Energetická hodnota potravín je vyjadrená v kilojouloch / kJ/ alebo kilokalóriach/ kcal/. V tejto aplikácii sme použili označenie  kcal.

1 kcal = 4,2 kJ    Takto si dokážete prepočítať hodnoty uvedené na obaloch potravín.

1gr bielkovín  alebo sacharidov = 4 kcal  alebo 16,8 kJ, 1gr tukov = 9kcal alebo 37,8 kJ

Aj napriek vysokej energetickej hodnote tuku, nie je správne ho vynechať zo stravovania. Tuk prijímaný stravou je životne dôležitý, minimálne množstvo denného príjmu je 20gr, pre chudnutie je dobré neprekročiť hranicu 30gr až do úpravy hmotnosti.

Podmienky používania

1. Úvodné ustanovenia

 1. Server www.foodisgood.eu poskytuje službu registrovaným a platiacim užívateľom. Prevádzkovateľom je spoločnosť matos.sk s.r.o., Štúrova 42/18, 017 01 Považská Bystrica, ICO: 44 231 865. Server poskytuje informácie o zdravom životnom štýle a stravovaní s možnosťou evidovania skonzumovanej stravy s cieľom umožniť užívateľovi prehľad a odporučenia pre ďalšie stravovanie.

2. Požívateľ :

 1. používateľ používaním týchto stránok súhlasí s pravidlami poskytovateľa, v prípade že nesúhlasi s pravidlami nie je oprávnený používať tieto stránky
 2. zadávať len pravdivé informácie a len take na ktoré sa nevzťahujú autorské práva inej osoby
 3. nepodnikne žiadne kroky, ktoré by viedli k poškodeniu servera a jeho činnosti
 4. berie na vedomie že všetky informácie a odporučenia závisia od pravdivosti jeho vyplnených údajov
 5. berie na vedomie že odporučenia sú len informatívne a ich výsledok závisí od zdravotného stavu každého jednotlivca
 6. používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na serveroch nárok na žiadnu autorskú odmenu

3. Prevádzkovateľ:

 1. vyvinie primerane úsilie aby prevádzka serveru bola nepretržitá s minimálnym počtom nedostupnosti
 2. umožni 15 dňovú testovaciu prevádzku pre každého registrovaného užívateľa
 3. zruší registráciu užívateľa v prípade že sa 3 mesiace používateľ neprihlási, toto neplatí v prípade ze používateľ ma zaplatený prístup
 4. môže zrušiť registráciu užívateľa kedykoľvek bez udania dôvodu

4. Platený prístup

 1. po skončení testovacej prevádzky si môže používateľ predplatiť prístup
 2. ak predplatený prístup nemá, nemôže pridávať žiadne záznamy ale má prístup už k zadaným údajom
 3. platba sa realizuje platobným príkazom na účet prevádzkovateľa

5. Reklamácie

 1. používateľ má právo uplatniť si u poskytovateľa zodpovednosť za vady len na platené služby vykazujúce chybné poskytovanie, ktoré mohol zapričiniť poskytovateľ
 2. Užívateľ je povinný oboznámiť sa so službou a jej používaním pred zakúpení. Pokiaľ tak neučiní, má sa za to, že služba je poskytovaná bezchybne a nároky z vád si môže uplatniť , len keď preukáže, že tieto vady mala služba už v čase jej zakúpenia.
 3. Užívateľ je povinný reklamovať vady na službe u poskytovateľa bez zbytočného odkladu počas záručnej doby, inak užívateľovi právo zaniká.
 4. záručnou dobou sa rozumie doba počas ktorej ma zaplateny prístup.
 5. prevádzkovateľ poskytne užívateľovi primeranú náhradu v prípade uznania reklamácie, maximálne však do výšky aktuálneho poplatku za službu
 6. užívateľ nemôže reklamovať výsledky stravovania
 7. Uplatnenie reklamácie
  1. Ak služba vykazuje vady, užívateľ má právo písomne (v elektronickej forme) preukázateľne si uplatniť reklamáciu v prevádzkárni poskytovateľa, uvedenej na internetovej stránke poskytovateľa
  2. Užívateľ je povinný reklamovať vady na službe u poskytovateľa bez zbytočného odkladu počas záručnej doby, inak užívateľovi právo zaniká.
  3. Pri uplatnení reklamácie je užívateľ povinný vytýkať vadu na chybne poskytnutej službe a uviesť právo, ktoré požaduje pri vybavení reklamácie.
  4. Poskytovateľ vydá užívateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie v určenej forme. Poskytovateľ aj užívateľ týmto berú na vedomie a súhlasia s tým, že pokiaľ užívateľ preukázateľne uplatní reklamáciu v elektronickej forme, budú všetky doklady týkajúce sa prijatia a vybavenia reklamácie v rámci reklamačného konania zasielané zo strany poskytovateľa užívateľovi taktiež v elektronickej forme. Je už len v záujme užívateľa, aby si takto odoslané doklady prečítal.
 8. Zánik nároku na reklmáciu
  1. nepreukázaním zakúpenia služby u poskytovateľa
  2. neoznámením zjavných vád služby bezodkladne pri zakúpení služby
  3. uplynutím záručnej doby
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá
  1. poruchou alebo nevhodnosťou vlastného technického vybavenia užívateľa, za ktoré si nesie zodpovednosť výlučne užívateľ
  2. nesprávnym postupom užívateľa pri užívaní technického vybavenia alebo pri užívaní služby
  3. prerušením lokálneho prístupu alebo spojenia zaisťovaného poskytovateľom internetového pripojenia
 10. Záručná doba
  1. Záručná doba na službu je vymedzená časovou platnosťou danej poskytovanej služby, trvá počas doby jej poskytovania, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa zakúpenia služby.
  2. Záručná doba na službu sa predlžuje o tú dobu, o ktorú užívateľ nemohol túto službu používať z dôvodu uplatnenia si práva zo zodpovednosti za vady na službe, až do doby vybavenia reklamácie, kedy bol povinný a mohol službu opäť využívať.
 11. Spôsob vybavenia reklamácie
  1. Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, bude reklamácia vybavená bezplatne, včas a riadne tak, že poskytovateľ odstráni vadu a to bez zbytočného odkladu
  2. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa mohla služba riadne bez vady užívať, poskytovateľ poskytne novú adekvátnu službu alebo v prípade, že nemôže dodať novú adekvátnu službu,poskytovateľ užívateľovi vráti primeranú cenu za vadne poskytnutú službu.

6. Záver

 1. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť a povinnosť písomného oznámenia zmeny v tomto reklamačnom poriadku je splnená umiestnením na servery

Titulka

Nadváha je výsledkom zlého stravovania.

Zlepšením stravovania, jeho kvalitou a množstvom, dosiahnete prirodzenú optimálnu váhu.

Aké potraviny treba jesť a aké množstvo.

Je na Vás aké potraviny obľubujete, neexistuje žiadny ideálny jedálny lístok alebo potraviny. Podstatné pri stravovaní je aby ste prijali potrebné množstvo Kcal, bielkovín, sacharidov, tuku a vlákniny.

Výživové hodnoty potravín

Tieto hodnoty si môžete prečítať na obale výrobku, pri potravinách typu pečivo, zelenina, ovocie a mäso nenájdete takéto hodnoty na obale. Nevadí tieto hodnoty sme pre vás pripravili.

Ako si zapisovať dennú konzumáciu.

Pripravili sme pre vás aplikáciu, pomocou ktorej si môžete kedykoľvek zapísať čo ste jedli a ihneď sa vám zobrazí výživová hodnota. Aplikáciu môžete používať z domu alebo práce. Výživové hodnoty často používaných potravín už aplikácia pozná, prípadne si môžete doplniť vlastné.

Registrácia – 15 dní bezplatné testovanie 

Demo video

Man Trying to Sleep

Pohyb – známe výhovorky

Man Trying to SleepNemám čas!
Už 10 minút športu denne prináša dobré výsledky. Tento čas si skutočne dokáže nájsť každý jeden z nás.

Som už starý na šport!
Po 30 roku života strácame ročne zhruba jeden kilogram svalovej hmoty. Ak proti tomu nič nepodnikneme, nahradí sa táto strata tukom. Keď športujeme udržiavame si svalovú hmotu.

Som príliš tučný na šport!
Správny výber športu a vhodného oblečenia vám problém vyrieši. Práve naopak, stretnete sa s obdivom, že aj napriek svojej hmotnosti ste to nevzdali, ale niečo pre seba robíte.

Po pracovnom dni som riadne nabehaný!
Práve teraz je ideálne obuť tenisky a športovať. Už po pár minútach zistíte prílev novej energie a zmenu vašej nálady. Športom odbúrate stres, ktorý by sa inak hromadil v krvi a mali by ste zlú náladu a žiadnu energiu.

Som tak tučný, že nebude vidieť žiaden výsledok!
Už po pár týždňoch pravidelného cvičenia si všimnete, že máte pozitívnejšie vyžarovanie a ste nabitý energiou. Pripojte k športu vyváženú stravu a ostatné pôjde samo od seba.

Aj tak nevydržím!
Dohodnite sa s partnerom, alebo kamarátkou a choďte spolu športovať. Jeden druhého isto podporíte a potiahnete.

Mám veľké bolesti chrbta a kĺbov!
A práve preto je dôležité sa hýbať, len si vyberte správny druh pobybu a bolesti sa stratia. Poraďte sa s lekárom, alebo s trénerom vo vašom fitness-clube.

Mám spomalený metabolizmus!
Veľmi rozšírená a múdra výhovorka. Ona vlastne oznamuje, že to nie je moja chyba a že sa s tým nič nedá urobiť. Koho je to chyba nebudeme zisťovať, ale určite sa s tým dá niečo urobiť.  Správnou výživou a primeraným pohybom sa dá metabolizmus naštartovať.

Toto nie sú všetky známe výhovorky, prečo nemôžeme športovať. Napíšte nám originálne výhovorky, ktoré ste niekde počuli, ďakujeme.

“Kto chce niečo urobiť, hľadá spôsoby. Kto nechce nič urobiť, hľadá dôvody.”

Pohyb – áno

To, že väčšinu dňa sedíme, nie je tajomstvo. Vylúčili sme takmer každý pohyb z nášho denného programu. Prečo je pohyb taký dôležitý:

 1. pri pohybe spaľujeme kalórie – aj keď žmurkáme, alebo vysávame spaľujeme kalórie. Teda čím viac sa hýbeme, tým viac kalórii spálime.
 2. pravidelné cvičenie zrýchľuje metabolizmus. Kalórie spaľujeme počas pohybu, ale ešte aj nejakú dobu po ňom.
 3. cvičenie pomáha uchovávať svalovú hmotu. Svalová hmota rýchlo spotrebuváva energiu. Svalstvo  spotrebuje viac energie  ako tuková vrstva. Ak zaháľajú svaly, telo spaľuje menej kalórií.

Cvičenie má celú radu ďalších pozitívnych vplyvov:

 • znižuje riziko srdcovo-cievnych ochorení, ako aj vzniku osteoporózy
 • prispieva k sebavedomejšiemu a vyrovnanejšiemu pohľadu na život a na seba
 • zvyšuje výkonnosť, pomáha k lepšiemu spánku

Môžete znížiť svoju hmotnosť aj bez pridaného pohybu, ale trvá to dlhšie . Optimálne je aspoň 3-krát týždenne 45 minút športovať, ale ak vám lepšie vyhovuje každý deň 30 minút  robte to  tak aj ďalej. Takto spálené kalórie vám urýchlia proces úpravy hmotnosti.

Podľa jednotlivých športových aktivít sa dá vypočítať množstvo spálených kalórii, aj keď ozaj len veľmi orientačne. Je veľa faktorov, ktoré množstvo spálených kalórii ovplyvňujú /intenzita, stav vášho metabolizmu, druh športu a pod./
V začiatkoch pri bežnom pohybe nie je optimálne ihneď nahradiť spálené kalórie pri športe vyšším príjmom potravy. Vydržte tri-štyri týždne a ak sa vaša hmotnosť nebude meniť, môžete si upraviť vyšší príjem kalórii.

Sacharidy

Sacharidy , alebo inak nazvané uhľohydráty, cukry tvoria najväčší objem prijatých kalórii,
je to približne 55% – 60% denného objemu.

Sacharidy sú základným zdrojom energie pre naše telesné aktivity, dodávajú nám palivo do svalov a mozgu a bez nich sa vo veci trávenia nič neudeje. Pečeň nedokáže bez sacharidov štiepiť tuky.

Sacharidy samotné nie sú zodpovedné za nadváhu. Z varených zemiakoch nepriberiete, ak si k nim nedáte maslo, slaninku, strúhaný syr alebo vajcia.

Sacharidy ešte aj zrýchľujú metabolizmus. Sacharidy sa v tele štiepia na rôzne cukry a tie podnecujú vylučovanie inzulínu a to má za následok tvorbu hormónov zrýchľujucich metabolizmus.

Sacharidy treba rozlišovať:

 • jednoduché
 • komplexné

Jednoduché sacharidy sú hlavne v továrenskom cukre, sladkostiach a chemicky spracovaných potravinách. Cukru sa hovorí “prázdna kalória” – článok Cukor a sladidlá.

Komplexné sacharidy sú zložené z viacnásobných cukrov a sú to obilniny, celozrnné výrobky, ovocie, zelenina, zemiaky a strukoviny. Tieto obsahujú vysoký podiel vlákniny, ktorá navodzuje pocit nasýtenia. Tie treba konzumovať v prevažnej miere.

Aké potraviny a koľko

Na začiatok dobrá správa: neexistuje  “dobrá”  alebo “zlá” potravina.

Hovorí sa   “sto ľudí – sto chutí”. Je to pravda a záleží len na vás , aké potraviny obľubujete a preto neexistuje ani ideálny jedálny lístok. Jedzte to čo vám chutí, zistite si aké má vaša obľúbená potravina výživové hodnoty a podľa toho ich zaraďte do jedálnička. Neodopierajte si nič, len dbajte na veľkosť porcie a zloženie potraviny.

Pri stravovaní je dôležité vedieť , koľko energie sme prijali / kcal/ a v akom zložení, t.j. koľko kalórií zo sacharidov, z tukov a z bielkovín. Je veľký rozdiel ak prejete svoje kalórie v čokoláde, saláme, zmrzline, masle, keksíkoch alebo v zelenine, tvarohu, celozrrných výrobkoch a rybách.

Nadváha je výsledok nesprávneho príjmu a výdaju energie. Primeraný príjem energie  sa dá pre potreby konkrétneho človeka ľahko vypočítať, v súvislosti z jeho vekom, hmotnosťou a pohlavím. A podľa toho presne vieme koľko energie musíme prijať a koľko energie musíme vydať, aby sme ostali v energetickej rovnováhe.

Vytvorte si vlastný jedálny lístok  a dosiahnete energetickú rovnováhu a zdravú hmotnosť.

Diety sú pre chorých

Diétne stravovanie je určené pre chorých.

Pri diétach sa zámerne volia potraviny a ich kombinácie tak, aby jedlo nezaťažovalo orgnizmus počas liečenia. Tak  mu pomáhame  k uzdraveniu.

Čo však nasleduje po skončení každej diéty ??

Na 99% návrat k starým stravovacím návykom!!! A v tom to je!

Každá diéta skôr či neskôr zlyhá, alebo jednoducho skončí.   Diéta je vlastne časovo obmedzená zmena stravovania a po jej skončení  sa znovu pustíme do tých istých “chýb” . Po krátkom čase máme  “stratené”  kilogramy naspäť a často aj s pridanou hodnotou.

Denne vzniká veľké množstvo nových zaručených diét a toľko isto ich aj zaniká. Stačí pozrieť na titulky časopisov a novín.

Rozhodnite sa radšej pre zmenu stravovacích návykov a nebudete už nikdy skúšať žiadnu diétu.

V krátkom čase získate nové návyky a ušetríte čas a peniaze za zaručené diéty. Vaše telo sa bude spolu s vami radovať.

Potravinové alergie

Šíria sa obrovskou rýchlosťou. Čakárne kožných lekárov a alergológov sú beznádejne preplnené. Lekári sa snažia zmierniť následky alergií a my si môžeme sami pomôcť tým, že budeme sledovať zloženie prijímanej stravy, obsah pridaných látok a rôznych “chemikálií”.

Všetky tie ochucovadlá, aromatické látky, farbivá, umelý tuk a synteticky vyrábané cukry, ako aj prísady do chleba a pečiva pôsobia na látkovú premenu v organizme, len nevieme ako.

Pozrite si zoznam alergénov a iných prísad do chleba a pečiva vo vašom hypermarkete, určite väčšina z vás bude prekvapená, čo všetko sa dá zamiešať do chleba a pečiva len preto, aby nás to vzhľadom alebo vôňou nalákalo a v neposlednej rade, aby to bolo najlacnejšie v meste.

Preferujte čerstvé potraviny a posilníte si svoje zdravie.

Hotové jedlá – radšej nie

Sortiment hotových jedál , či už chladených, konzervovaných, dehydrovaných alebo mrazených, sa denne zvyšuje. Ponuka je pestrá, balenie pútavé a aj niektoré ceny lákavé. Ak k tomu pridáme minimálny čas na prípravu jedla, je to dosť výhod.

 Čo sa za týmito výhodami skrýva??

Pri priemyselnom spracovaní potravín podliehajú tieto vysokým teplotám, filtrujú sa, lisujú sa pod vysokým tlakom, zafarbujú sa,bielia sa, homogenizujú sa alebo sa používajú ďalšie metódy. Trpia tým predovšetkým všetky účinné látky – vitamíny, minerály, stopové prvky, enzýmy a sekundárne rastlinné látky. Mnohé priemyselne pripravené jedlá obsahujú vysoké percento soli, alebo cukru a veľa skrytých tukov. Často sú to lacné denaturované tuky, ktoré sú pre organizmus bezcenné a pri častej konzumácii dokonca škodlivé. Väčšina týchto jedál obsahuje umelé aromatické látky, farbivá, ochucovadlá, konzervačné látky, emulgátory a iné pomocné prostriedky.

Všetkým nevýhodam sa vyhnete už pri nákupe, keď si presnejšie pozriete zloženie produktu a jeho výživové hodnoty. Pribúdajú výrobcovia, ktorí uvádzajú presné zloženie svojich hotových výrobkov a určite si nájdete to čo bude vám vyhovovať.

Varenie nezaberá toľko času, aby sme ho úplne vypustili z programu, je to otázka organizácie a naplánovania jedálneho lístka. Odmenou bude väčšia radosť z chutného čerstvého jedla a upevnené zdravie.

Tieto jedlá zaradiť do stravovanie skutočne občas. Rozhodnutie je na vás.